Historia miłości

Przed pojawieniem się miast i kasyn i telefonów komórkowych. Przed powstaniem farm, statków i targowisk. Zanim pojawiły się plemiona i taniec i polowanie. Przed pojawieniem się dinozaurów, stworzeń morskich, a nawet przed powstaniem Ziemi. Przed tym wszystkim, przed wszystkimi rzeczami, była miłość. Miłość nie jest czymś stworzonym przez ciebie lub przeze mnie. Miłość jest czymś co nas karmi, co nas otacza, co pozwala nam posuwać się do przodu. A ponieważ miłość przyszła pierwsza, wszystko zostało zbudowane poprzez miłość i w celu doświadczania miłości. Chociaż formowanie się Ziemi zajęło miliardy lat, w końcu nasza planeta była przygotowana, aby zamieszkali na niej ludzie. Ludzie od samego początku różnili się od pozostałych stworzeń ponieważ my umieliśmy się adaptować, umieliśmy tworzyć, a przede wszystkim, funkcjonowaliśmy właśnie dla miłości. Jednak coś zatruło serca ludzkie już na samym początku i stopniowo zapominaliśmy jak się kocha, chociaż do tego byliśmy stworzeni. Od tego momentu znaleźliśmy się na ścieżce dalekiej od miłości, którą mieliśmy uosabiać. Od tej pory miłość szuka miejsca, które mogłoby być jej domem, jak sierota szukająca swoich rodziców. Serca ludzi zamknęły się, i zamiast miłości ludzie pragnęli rzeczy, które przyniosły zniszczenie, a nie życie. Potężne imperia zostały zbudowane na bazie egoistycznych podbojów. Ludzie byli zdani na łaskę praw stworzonych przez pełnych egoizmu ludzi, którzy nie kierowali się uniwersalnymi zasadami miłości. Potężni władcy ustanawiali królestwa, które szybko się rozpadały, gdyż były budowane bez miłości, która ma zasadnicze znaczenie dla egzystencji ludzkiej. Jednak na przestrzeni wieków, ci którzy byli na tyle odważni by stanąć w obronie miłości i starali się pomóc swoim bliźnim, popychali do przodu ewolucję miłości. Dzielni mężczyźni i kobiety pomogli w rozwoju naszej ludzkiej zdolności do kochania i znaleźliśmy się na drodze powrotu do pierwotnego porządku panowania miłości. Z jednej strony, rozwój cywilizacyjny w ubiegłym stuleciu przekroczył najśmielsze oczekiwania naszych przodków. Przesiedliśmy się z koni do helikopterów, zamiast tablic i kredy używamy teraz smartfony. Wydaje się, że teraz potrafimy odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania. Jednak pomimo wielkiego postępu w rozwiązywaniu naszych problemów natury zewnętrznej, miłość nadal nie ma miejsca, które mogłaby nazwać swoim domem, nie ma takiego kraju, w którym mogłaby zamieszkać, nie ma takiej kultury. Miłość wie, że jest teraz bliżej niż kiedykolwiek znalezienia miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać i że to zakończyłoby wreszcie jej tułaczkę w poszukiwaniu domu. Miłość czeka na pojawienie się czempionów, którzy będą gotowi żyć, oddychać i działać w zjednoczeniu z miłością. Miłość czeka na mistrzów miłości, na wojowników, którzy będą gotowi zrobić wszystko, aby zapewnić miłości prawdziwy dom, którego miłość szuka od zarania dziejów. Miłość wie, że właśnie teraz przyszedł na to czas, Miłość stanie się siłą dominującą na świecie, absorbując nienawiść i egoizm. Będzie to czas wielkich podziałów, ponieważ ludzie wybierają którąś ze stron, a ty po której stronie staniesz? Czy będziesz szukał osobistego zysku? Czy poświęcisz się dla wyższego celu? Czy staniesz w obronie miłości i będziesz gotów dawać z pokornym sercem? Czy twoje serce stanie się dla miłości upragnionym domem? Czy pozwolisz ujawnić się swojemu geniuszowi miłości? Wszystko zależy od ciebie.