SUNHAK NAGRODA POKOJOWA

Nagroda Pokojowa zainicjowana przez Dr. Hak Ja Han Moon.

Nagroda przyznawana jest osobom, które wniosły ogromny wkład w pokój lub ochronę i rozwój zasobów naturalnych. Nagroda pieniężna wynosi milion dolarów, z czego połowa przyznawana jest każdemu z dwóch zwycięzców.
Pierwsza Pokojowa Nagroda została przyznana w sierpniu 2015 r. dwóm osobom, które rozwinęły pionierskie projekty ochrony morza i jego mieszkańców, uwzględniające również zmiany klimatyczne. Nominację otrzymali Anote Tong, prezydent wyspy Kiribati i Modadugu V. Gupta, pionier alternatywnej kultury wodnej opracowanej w Indiach, zwanej „niebieską rewolucją”.

Prezydent Anote TONG zasłynął na całym świecie z rozwiązywania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, które wywołały wzrost poziomu mórz i wpłynęły na życie mieszkańców jego kraju. Jest on mistrzem w walce z globalnym ociepleniem, wyznaczył ogromny obszar Pacyfiku wokół Kiribati jako morski rezerwat przyrody.
Dr Modadugu Vijay GUPTA przez całe życie pracował nad metodą akwakultury jako rozwiązanie problemu niedoborów żywnościowych, z którymi borykają się niezamożni mieszkańcy utrzymujący się z połowu ryb, nie tylko w Indiach. W ciągu 50 lat swojej aktywnej działalności sprawił, że jego metody wprowadzone jako stałe rozwiązania pozyskiwania żywności, przyniosły znaczny wzrost plonów w wielu częściach Azji, Afryki i Pacyfiku. Wiele kobiet, wkładając w te prace sporo wysiłku, zaadaptowało metody akwakultury zainicjowane przez doktora Gupta.

Druga Pokojowa Nagroda została przyznana w lutym 2017 włoskiemu kardiochirurgowi Gino Stradzie i profesorowi Afganistanu Sakenie Yaccobi. Nagroda została im osobiście wręczona przez dr Moon podczas wielkiego festiwalu galowego w Seulu, w którym wzięło udział 800 gości z całego świata. Obaj zwycięzcy otrzymali 500 000 USD nagród pieniężnych, które zainwestują w swoje projekty humanitarne.

Dr Gino STRADA jest przede wszystkim znany ze swojej pracy humanitarnej w Afryce. Jego projekt „Pilna Pomoc Medyczna” skierowany dla uchodźców i ofiar wojny był w stanie ocalić życie około 8 milionów ludzi w okresie 28 lat. Zawsze był na miejscu, często narażony na poważne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa własnego życia.

Dr Sakena YACCOBI jest znana na całym świecie ze swojej pracy pomagającej dziewczętom w Afganistanie zdobywanie wykształcenia, chociaż często możliwości ograniczają się tylko do nauki we własnym domu, to pomoc jest ogromna. Jej życie niejednokrotnie było w stanie zagrożenia ze strony sił zbrojnych. Ponadto intensywnie angażowała się w edukację 13 milionów obywateli Afganistanu przebywających w obozach dla uchodźców. Jednym z jej priorytetów jest znalezienie fundamentalnego rozwiązania problemu uchodźców.

Poszukiwania laureatów Pokojowej Nagrody 2019 zostały już rozpoczęte!
Informacje: http://sunhakpeaceprize.org/?leng=en