Bóg jest naszym Niebiańskim Rodzicem, a my jesteśmy Jego dziećmi

To najgłębsza prawda we wszechświecie. Od początku istnienia każdy człowiek jest członkiem rodziny, rodzina jest także podstawową komórką społeczeństwa. Z tego powodu wspieranie rodzin oznacza wzmacnianie społeczeństw i narodów.

Federacja Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego i Zjednoczenia powstała, by budować i wspierać pokój na świecie. Skupia organizacje wywodzące się z Ruchu Zjednoczeniowego by wspólnym działaniem utrwalić najwyższą wartość rodziny!

Kim jesteśmy, jak działamy?

Wielebny dr Sun Myung Moon i jego żona Hak Ja Han Moon powołali Federację Rodzina na rzecz Pokoju Światowego i Zjednoczenia w Waszyngtonie w 1996 roku. Głównym celem Federacji do dziś pozostaje realizacja ideału światowej ludzkiej rodziny, w której Bóg zajmuje centralne miejsce. Rodziny, w której przekraczane są wszelkie granice – religijne, etniczne, rasowe czy narodowe.

Również w Polsce Federacja Rodzin działała przez kilkanaście lat, organizując szereg konferencji oraz wystaw w Warszawie poświęconych idei światowego pokoju. Dziś naszą działalność koncentrujemy na tym, aby wzmacniać instytucję małżeństwa i życia rodzinnego, a także wspierać edukację dzieci i młodzieży. Organizujemy warsztaty, seminaria i spotkania edukacyjne. Udostępniamy materiały, które informują o wartościach i ideałach rodziny, a także które pomagają zrozumieć podłoże trudności, z jakimi borykają się rodziny we współczesnym świecie. Pomagamy w przezwyciężaniu tych trudności.

„Pokój światowy rozpoczyna się w każdej rodzinie.”

Idea i misja
Dlaczego liczy się dla nas rodzina?

Przyświeca nam idea wzmocnienia roli rodziny jako lidera w sprawach moralności. Dlaczego? Powód jest prosty. Zdrowe rodziny to podstawa zdrowych społeczeństw, ponieważ wartości, które pomagają zapewnić pokój na świecie, wynikają bezpośrednio z wartości podtrzymujących ład w poszczególnych rodzinach. Rodzina jest szkołą miłości. Tylko w gronie rodzinnym spotykamy się ze wszystkimi jej formami – miłością dzieci, rodzeństwa, małżonków i miłością rodziców. Głębokość naszego zrozumienia miłości przekłada się na nasze relacje z innymi ludźmi i ze światem zewnętrznym.

Naszą misją jest wspieranie rodzin, podstawowych komórek społecznych, a tym samym budowanie trwałego pokoju na świecie, silniejszego niż bariery kulturowe, narodowe, religijne czy etniczne. Stan naszych rodzin to problem globalny. Siła umysłu potrzebna do sprostania wyzwaniom różnic kulturowych, ekonomicznych, politycznych i religijnych, przed jakimi stoimy dzisiaj, może zrodzić się jedynie w zdrowych rodzinach, wolnych od biedy i ucisku, które pielęgnują ideał, jaki Bóg zakorzenił w sercu każdego z nas.