Błogosławieństwo miłości – więcej niż małżeństwo

Błogosławieństwo Małżeństwa to najpiękniejsza ceremonia świętowania Bożej miłości w rodzinie. Początkowo było ono sakramentem małżeńskim wiary Zjednoczeniowej, dziś jednak przyjmowane jest przez miliony par na całym świecie, podczas ceremonii odbywających się regularnie w ponad 100 krajach. Błogosławieństwo Małżeństwa wykracza poza granice przynależności religijnej i buduje wspólne doświadczenie przynależności do jednej rodziny zjednoczonej w miłości Boga.

Niezależnie od tego, czy jesteście parą małżeńską, która szuka inspiracji na tchnienie nowego życia do swojej relacji, czy jesteś samotny i szukasz obiecującego podejścia do małżeństwa, otrzymanie Błogosławieństwa jest Twoją szansą na doświadczanie takiej miłości, jaką Bóg zamierzał obdarować każdego z nas!

Tradycja ceremonii

Tradycja Błogosławieństwa Małżeństwa wyrosła z nauki i życia wielebnego Sun Myung Moona i pani Hak Ja Han Moon, którym Bóg dał misję bycia Prawdziwymi Rodzicami. Poczynając od ich własnego Błogosławieństwa w 1960 roku, jego tradycja objęła miliony rodzin na całym świecie. Wielebny Moon i pani Moon nauczają, że podstawowym powodem, dla którego Bóg dokonał stworzenia, jest pragnienie przekazania miłości swoim dzieciom i doświadczenie radości tam, gdzie rodzi się wzajemna miłość między nimi, a w kolejnym etapie powraca do naszego Niebiańskiego Rodzica i Stwórcy. Największe światowe wyznania zgodnie uznają wielką wagę małżeństwa i rodziny. Zjednoczenie mężczyzny i kobiety potwierdzone w ceremonii Błogosławieństwa Małżeństwa odzwierciedla wizerunek Boga i Jego obecność silniej i pełniej niż jakikolwiek mężczyzna czy jakakolwiek kobieta indywidualnie.

Religie zgadzają się również z tym, że cierpienie ludzkości wynika z nieświadomości duchowej, utraty tożsamości oraz grzechu. Nie znamy tak naprawdę Boga, a więc jesteśmy nieświadomi swojej pierwotnej wartości jako Jego dzieci. Nie zdając sobie sprawy z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami, często krzywdzimy siebie nawzajem. Wielebny Moon i pani Moon podkreślają, że chaos i załamanie w sferze miłości w rodzinie stanowi źródło wszystkich ludzkich problemów. Ogromna liczba problemów socjalnych, ekonomicznych i politycznych, które nękają ludzkość, może być sprowadzona do głównego problemu, jakim jest korupcja moralna i sprzeczności, które targają naszą ludzką naturą, mające swą przyczynę w rozpadzie pierwszej ludzkiej rodziny.

Na czym polega Błogosławieństwo Małżeństwa?

Błogosławieństwo Małżeństwa jest zatem czymś dużo więcej niż zwykłą ceremonią ślubną. Jest to narzędzie do zbawienia i uzdrowienia, jest to budulec do oczyszczenia zepsutej miłości, jaką odziedziczyliśmy od pierwszych przodków ludzkości. Błogosławieństwo pozwala odbudować podstawy dla pierwotnej Bożej miłości, życia i rodowodu. Królestwo Boże, o które kazał się nam modlić Jezus „jako w Niebie tak i na ziemi”, zaczyna się od odbudowy rodziny. To jest cel Błogosławieństwa Małżeństwa. Taka jest istota misji Wielebnego Moona i pani Moon jako „Prawdziwych Rodziców”, uświęcających rodziny, tworzących nową tradycję, której centrum stanowi Boża miłość i Błogosławieństwo.

Szeroko rozpoznawalna Ceremonia Błogosławieństwa Małżeństwa stała się międzyreligijną afirmacją uniwersalnego znaczenia małżeństwa i rodziny, bardziej fundamentalną nawet niż propagują nasze różne tradycje i wiary. Poczynając od roku 1992 duchowieństwo i członkowie wielu wyznań brali udział w Ceremonii Międzyreligijnego Błogosławieństwa Małżeństwa. Dzięki uczestnictwu w jednej z tych niepowtarzalnych ceremonii ślubnych, pary różnych wyznań i tradycji publicznie demonstrują przekonanie, że prawdziwa miłość spajająca małżeństwo jest kluczem do świata pokoju. Pary małżeńskie przyłączają się do ceremonii, w której ponownie dedykują swoją miłość Bogu i odnawiają ślubowanie miłości wobec siebie, aby stać się częścią tej historycznej przemiany. Niektóre z ceremonii to ogromne wydarzenia, podczas których całe stadiony sportowe wypełnione są parami. W innych udział bierze mniejsza ilość par. Niezależnie jednak od wielkości są to przełomowe wydarzenia, które mogą zmienić Wasze życie na zawsze.

 

 

 


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ceremonii Błogosławieństwa, serdecznie zapraszamy do kontaktu i rozmowy z nami!