Zarys historyczny

Ruch Zjednoczeniowy

Od 1954 roku, Wielebny dr Sun Myung Moon i jego żona, pani Hak Ja Han Moon, zainicjowali wiele federacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i innych projektów zgrupowanych w ramach Ruchu Zjednoczeniowego.

Te rozmaite organizacje, obecne w 194 krajach, są prowadzone przez ludzi, których pochodzenie kulturowe i religijne jest bardzo zróżnicowane. To właśnie ta różnorodność sprawia, że doceniamy wartości, którymi się dzielimy co w konsekwencji prowadzi nas do poszanowania wszystkich tradycji religijnych, różnych narodowości i kultur.

Podstawową wartością, która nas jednoczy jest nasze zaangażowanie i szacunek dla świętości małżeństwa i rodziny. Wierzymy, że tu kryje się sekret szczęśliwego i spełnionego życia.

Istota nauczania Ruchu Zjednoczeniowego jest prosta: stworzenie idealnej rodziny, w której Bóg może się radować. Przedstawienie Boskiej Zasady wyjaśnia atrybuty Boga. Są wśród nich charakter wewnętrzny i forma zewnętrzna oraz męskość i żeńskość. Są one połączone w ześrodkowaniu na miłości Boga… Dlatego mąż i żona są związani razem ze sobą przez Bożą miłość. To samo dotyczy rodziców i dzieci. Bożym ideałem jest budowanie rodzin, które tworzą królestwo trzech pokoleń (dziadków, rodziców i dzieci) powiązanych z Bożą miłością. Bóg jest obecny w takiej rodzinie. W miarę jak rodzina taka rozrasta się do rozmiarów społeczeństwa, następnie tworzy się naród, świat i kosmos, powstaje królestwo niebieskie na ziemi i w niebie. W środku tego Bóg istnieje jako Rodzic, Nauczyciel i Król. Ostatecznym celem Ruchu Zjednoczeniowego jest ustanowienie zjednoczonego świata jedności miłości i pokoju, który istnieje jako wielka rodzina z Bogiem jako rodzicem.   Sun Myung Moon

Dlatego większość organizacji, które wywodzą się z Ruchu Zjednoczeniowego w swojej nazwie zawiera słowo „pokój”.

Poniżej przedstawiamy usystematyzowany przez uczniów zbiór wykładów Sun Myung Moona, pt.: Przedstawienie Boskiej Zasady w formie tradycyjnej.

Jest także dostępna wersja wykładów wideo, niestety obecnie jedynie w języku angielskim; http://www.discoverdp.info/

Strona z materiałami w języku polskim: www.smmoon.pl