Pokój światowy
rozpoczyna się w każdej rodzinie

Rodzina jest szkołą charakteru i miłości. Każdy człowiek ma cztery sfery serca – serce dziecka, serce brata lub siostry, serce męża lub żony, a w końcu serce rodzica. Rodzina jest jedynym miejscem, w którym wszystkie te sfery są rozwijane.

Ucząc się miłości oraz relacji rodzinnych, uczymy się być ze sobą we wspólnocie. Z tego powodu wspieranie rodzin oznacza wspieranie międzynarodowego zjednoczenia i pokoju na świecie.

Relacje małżeńskie

Rozwiń zdolności komunikacyjne, nawiąż głębsze, trwalsze relacje i zbuduj silne małżeństwo.

Edukacja młodzieży

Dzielimy się wiedzą, która pozwoli podejmować rozsądne decyzje i unikać destrukcyjnych relacji.

Błogosławieństwo Małżeństwa

Otwórz się na zmianę – przystąp do najpiękniejszej ceremonii świętowania miłości Bożej w rodzinie.

Federacja Rodzin
na Rzecz Pokoju Światowego i Światowego Zjednoczenia

Naszą misją jest realizacja ideału światowej ludzkiej rodziny, w której Bóg zajmuje centralne miejsce. Pragniemy, by owa rodzina przekraczała wszelkie granice – kulturowe, religijne, etniczne czy narodowe.

W tym celu wspieramy rodziny, podstawowe komórki społeczne, których wartości przełożone na społeczeństwo przyczyniają się do budowania trwałego światowego pokoju.

Działalność edukacyjna

Pragniemy wzmacniać instytucję małżeństwa i życia rodzinnego, a także wspierać edukację dzieci i młodzieży. Poprzez organizację wykładów, warsztatów, spotkań, seminariów pomagamy przezwyciężać problemy, z jakimi zmagają się dziś rodziny.

Nasi partnerzy